Wedstrijdreglement De droogste mop 

 

Het volgend wedstrijdreglement geldt:
 

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door De Watergroep, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel en Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 HASSELT
 2. De deelname verloopt zoals aangegeven op de website en op social media: via de website.
 3. De afsluitingsdatum wordt vermeld op de website. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan elke deelnemer slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames houden we enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.
 5. De winnaars worden bepaald door lottrekking.
 6. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 7. De winnaars worden gecommuniceerd op dedroogstemop.be    
 8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 9. De wedstrijd staat open voor alle personen die binnen het verzorgingsgebied van De Watergroep en Limburg.net wonen, met uitzondering van de personeelsleden van De Watergroep en Limburg.net en van de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
 10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden De Watergroep en Limburg.net zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van De Watergroep en Limburg.net uit te sluiten.
 11. De persoonsgegevens die De Watergroep en Limburg.net verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden niet aan derden doorgegeven.
 12. De Watergroep en Limburg.net behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Watergroep en Limburg.net kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege De Watergroep en/of Limburg.net.
 13. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden.
 14. Over het wedstrijdreglement wordt geen communicatie gevoerd.